Tek logony

Når en bygherre inddrager en teknikentreprenør i beslutningsprocessen, får han den optimale tekniske og økonomiske løsning i alle byggeriets faser – fra et optimalt design til udførelsen, hvor de enkelte faggrupper arbejder sammen frem for at gå i vejen for hinanden.

En teknikentreprenør kan også stå for den efterfølgende service af de tekniske installationer, når byggeriet er taget i brug.

Vi er en række firmaer, som alle har størrelsen og erfaringen til at påtage os selv de største tekniske installationsopgaver. Vi har sluttet os sammen i Teknikentreprenøren, der er en sektion i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

En teknikentreprenør arbejder helt uden faggrænser inden for alle tekniske fag – el, VVS, ventilation og køl.

Hjemmeside oprettet og vedligeholdt af www.teqdev.dk
Copyright © 2013 teknikentreprenoeren.dk